Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy  nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości  http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Cieszyn

Adres:

Bielska 4, Cieszyn, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 13.00- 17.00

Wtorek godz. 13.00- 17.00

Środa godz. 15.00- 19.00

Czwartek godz. 15.00- 19.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Brenna

Adres:

Leśnica 8, Brenna, Polska

Godziny otwarcia:

Środa godz. 10.00-15.00

Piątek godz. 9.00- 14.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Chybie

Adres:

Bielska 78, Chybie, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 8.00-12.00

Wtorek godz. 13.00- 17.00

Środa godz. 11.00- 15.00

Czwartek godz. 8.00- 12.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Goleszów

Adres:

Cieszyńska 29, Goleszów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 9.00- 14.00

Piątek godz. 9.00- 14.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Hażlach

Adres:

Główna 57, Hażlach, Polska

Godziny otwarcia:

Wtorek godz. 15.30-18.30

Czwartek godz. 15.30- 18.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Pogwizdów

Adres:

Katowicka 5, Pogwizdów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 12.00- 18.00

Środa godz. 12.00- 16.00

Piątek godz. 12.00- 16.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Skoczów

Adres:

Adama Mickiewicza 5, Skoczów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 8.00- 12.00

Wtorek godz. 8.00- 12.00

Środa godz. 8.00- 16.00

Czwartek godz. 8.00- 12.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wisła

Adres:

Plac Bogumiła Hoffa 3, Wisła, Polska

Godziny otwarcia:

Wtorek godz. 8.00- 16.00

Środa godz. 8.00- 16.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

 

 

 

 

 

Drukuj informację