Dostawa klimatyzatorów przenośnych i lodówek dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa klimatyzatorów przenośnych i lodówek dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 28.08.2017 do godz. 12:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

 

Projekt umowy

 

 

 

 

Pytania oferentów + odpowiedzi

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

W związku z złożeniem przez jednego z oferentów zastrzeżeń co do odrzucenia oferty zamawiający dokona ponownej oceny ofert w dniu 05.09.2017r. oraz wyboru oferenta.

 

Ogłoszenie o wyborze zmiana

Drukuj informację