Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530,

Dodatkowo w poniedziałek dyżur pełni Biuro Obsługi Interesantów w godzinach 1530-1800

 

Kasa

Czynna w dniach urzędowania w godzinach 800-1400

W kasie można nabyć znaki sądowe

Pokój 36, parter Biuro Obsługi Interesantów

 

Biuro podawcze

Czynne w dniach urzędowania sądu w godzinach 745-1430 (przerwa od 1130 - 1145)

1430-1530 - wyłącznie osoby prywatne (nie jest przyjmowana korespondencja od instytucji, kancelarii itp.)

Korespondencja jest przyjmowana przy Biurze Obsługi Interesantów w pokoju 36 na parterze w dniach urzędowania sądu w godzinach 730-745,

a dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach od 1530 do 1800. (Dotyczy wyłącznie osób prywatnych)

 

Pokój 35, parter.

 

Biuro podawcze Ksiąg Wieczystych

Czynne w dniach urzędowania sądu w godzinach 730-1515 (przerwa od 1130 - 1145)

Pokój 36, parter Biuro Obsługi Interesantów

 

Biuro Obsługi Interesantów

 

Informacja dot. Biura Obsługi Interesantów

 

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730–1500 Dodatkowo w poniedziałki w godzinach 1530 – 1800.

Przerwa - 1130 - 1145

Pokój 36 na parterze.

tel. 33 479 46 06

tel. 33 479 47 06

 

Biuro Dowodów Rzeczowych:

Codziennie 730 - 800

Poniedziałek 1400 - 1530

Pokój 36 na parterze

tel. 33 479 46 58

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

Prezes Sądu Rejonowego

poniedziałki w godz. od 1000 do 1300 w pokoju 102 na I piętrze

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego

wtorki w godz. od 1000 do 1300 w pokoju 44 na parterze

 

 

Przewodniczący Wydziału I Cywilnego

czwartki w godz. od 930 do 1130 w pokoju 77 na parterze

 

Przewodniczący Wydziału II Karnego

poniedziałki w godz. od 1000 do 1300 w pokoju 102 na I piętrze

 

Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

środy w godz. od 1000 do 1100 w pokoju 126 na II piętrze

 

Przewodniczący Wydziału IV Pracy

wtorki w godz. od 1000 do 1300 w pokoju 44 na parterze

 

Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych

środy w godz 1000 - 1130 w pokoju 87 na I piętrze

Drukuj informację