Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia 801-12-00-02"

 

 

Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronach internetowych www.niebieskalinia.info oraz www.parpa.pl

 

Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostPenitencjarnej

 

 

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 

W związku z trwającym Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości umieściło na stronie internetowej bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa pod adresem:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/sluzby/baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialanie-poszczegolnych-sluzb-na-poziomie-wojewodztwa/

 

Dodatkowe informacje związane z działalnością - realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

 

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Drukuj informację