Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży*.

 

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczy  nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

*Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Cieszyn

Adres:
Bielska 4, Cieszyn, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek godz. 13.00- 17.00
Wtorek godz. 13.00- 17.00
Środa godz. 15.00- 19.00
Czwartek godz. 15.00- 19.00
Piątek godz. 8.00- 12.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Brenna

Adres:
Wyzwolenia 77, Brenna, Polska
Godziny otwarcia:
Środa godz. 10.00-15.00
Piątek godz. 9.00- 14.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Chybie

Adres:
Bielska 78, Chybie, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek godz. 8.00-12.00
Wtorek godz. 12.30- 16.30
Środa godz. 11.00- 15.00
Czwartek godz. 8.00- 12.00
Piątek godz. 8.00- 12.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Goleszów

Adres:
Cieszyńska 29 lokal 22, Goleszów, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek godz. 9.00- 14.00
Piątek godz. 9.00- 14.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Hażlach

Adres:
Główna 57, Hażlach, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek godz. 15.30- 19.30
Wtorek godz. 15.30-18.30
Czwartek godz. 15.30- 18.30

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Pogwizdów

Adres:
Katowicka 5, Pogwizdów, Polska
Godziny otwarcia:
Środa godz. 12.00- 18.00
Piątek godz. 12.00- 16.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Skoczów

Adres:
Adama Mickiewicza 9 lokal 3, Skoczów, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek godz. 8.00- 12.00
Wtorek godz. 8.00- 12.00
Środa godz. 12.00- 16.00
Czwartek godz. 8.00- 12.00
Piątek godz. 8.00- 12.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wisła

Adres:
Plac Bogumiła Hoffa 3 lokal 6, Wisła, Polska
Godziny otwarcia:
Wtorek godz. 8.00- 16.00
Środa godz. 8.00- 12.00
Piątek godz. 8.00- 16.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Zebrzydowice

Adres:
Ks. A. Janusza 6, Zebrzydowice, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek godz. 8.00- 12.00
Wtorek godz. 8.00- 12.00
Środa godz. 14.00- 18.00
Czwartek godz. 8.00- 12.00
Piątek godz. 13.00- 17.00

Drukuj informację