Wydział IV Pracy

Przewodniczący Wydziału IV Pracy

SSR Anna Trybuła

przyjmowanie stron w każdy wtorek w godz. od 1000 do 1300 w pokoju 44 na parterze

 

 

 

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału IV Pracy

Pani Sylwia Zabłocka

 

pok. 40 na parterze

tel./fax 33 479 46 33 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)

e-mail: wydzial.pracy@cieszyn.sr.gov.pl

 

godziny urzędowania sekretariatu:

 

poniedziałek - piątek od 830 do 1500

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje z zakresu prawa pracy:

-         sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, jeżeli wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe nie przekracza 75 000 zł

-         ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy

-         roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy

-         odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Drukuj informację