Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Pani Dorota Salachna

 

pok. 102 na I pięrze

tel. 33 479 46 15

fax 33 479 46 55

e-mail: oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl

 

Sekretariat Prezesa jest czynny:

 

Poniedziałek - piątek w godzinach 730 - 1530

 

Zakres działania:

 

- sprawy organizacyjne i etatowe sądu rejonowego

- sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu

- sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych i mediatorów

- sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów

- zbiorcza sprawozdawczość statystyczna o ruchu spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości wszystkich wydziałów sądu rejonowego

- sprawozdawczość kadrowo-etatowa sądu rejonowego

- prowadzenie sekretariatu prezesa sądu

- prowadzenie biura podawczego, biura dowodów rzeczowych

- nadzór nad archiwum zakładowym i zbiorem bibliotecznym

- sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie rejonowym

- zapotrzebowanie sądu rejonowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do funkcjonowania sądu

- administracja terenu, budynku i pomieszczeń sądu oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacji budynku sądowego

Drukuj informację