Oddział Finansowy

Główny Księgowy

Pani Agnieszka Paszkiewicz

 

pok.38

tel./fax  33 479 46 51

e-mail: glowny.ksiegowy@cieszyn.sr.gov.pl

oddział czynny:

poniedziałek - piątek 730 - 1530

 

Zakres działania:

- opracowanie projektu budżetu sądu,

- wykonywanie budżetu sądu,

- przestrzeganie w sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,

- prowadzenie rachunkowości sądu.

Drukuj informację