Sądy Okręgu Bielskiego

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej.

ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
Telefony:
(33) 499 04 99 centrala
(33) 499 04 50 fax
www.bielsko-biala.so.gov.pl


Sąd Rejonowy w Bielsku Białej.

ul. Mickiewicza 22
43-300 Bielsko-Biała
Telefony:
(33) 499 78 00 centrala
(33) 499 78 01 fax
www.bielsko-biala.sr.gov.pl


Sąd Rejonowy w Żywcu.

ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec
Telefony:
(33) 475 12 00 centrala
(33) 861 42 36 fax

www.zywiec.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Cieszynie.

ul. Garncarska 8
43-400 Cieszyn
Telefony:
(33) 479 46 00 Centrala, Biuro podawcze
(33) 479 46 01 fax
www.cieszyn.sr.gov.pl

Drukuj informację