Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Barbara Sośnicka – Pawińska
e-mail: abi@cieszyn.sr.gov.pl

 

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

  • 1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
    • a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
    • b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
    • c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

  • 2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7.
Drukuj informację