Obowiązek Informacyjny

na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

 

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Cieszynie
Siedziba: ul. Garncarska 8 Cieszyn

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym odbywa się w następujących celach:

  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • drobnych spraw życia codziennego,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy)

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

 

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Drukuj informację