Zamówienia poniżej 30000 euro

Dostawa krzeseł obrotowych

Termin 14.11.2017 do godz. 10:00


Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o wyborze

Usługa niszczenia akt sądowych niearchiwalnych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Termin 01.06.2017r do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie postępowania
Uwaga Zmiana dot. postępowania na niszczenie dokumentów
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |