Zamówienia poniżej 30000 euro

Dostawa oprogramowania Office 2016

Termin składania ofert 22.11.2018 do godz. 11.00
Termin realizacji do 17.12.2018r.
Roztrzygnięcie postępowania Informacja o rozstrzygnięciu

Dostawa krzeseł obrotowych

Termin 12.03.2018 do godz. 11:00


Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu