Zamówienia poniżej 30000 euro

Dostawa krzeseł obrotowych

Termin 12.03.2018 do godz. 11:00


Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu

Usługi lekarza okulisty

Termin 28.12.2017 do godz. 13.00
Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa oprogramowania Office 2016

Termin składania ofert 18.12.2017 do godz. 13.00
Termin realizacji do 27.12.2017r.
Roztrzygnięcie postępowania Informacja o rozstrzygnięciu

Dostawa monitorów dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Termin składania ofert 15.12.2017 do godz. 11.00
Termin realizacji do 28.12.2017r.
Roztrzygnięcie postępowania Informacja o rozstrzygnięciu

Dostawa aktualizacji oprogramowania FortiGate

Termin składania ofert 15.12.2017 do godz. 10.00
Termin realizacji do 21.12.2017r.
Roztrzygnięcie postępowania Informacja o rozstrzygnięciu