Zamówienia poniżej 30000 euro

Dostawa oprogramowania Office 2016

Termin składania ofert 14.12.2017 do godz. 10.00
Termin realizacji do 18.12.2017r.
Roztrzygnięcie postępowania Informacja o rozstrzygnięciu - unieważnienie postępowania

Dostawa krzeseł obrotowych

Termin 14.11.2017 do godz. 10:00


Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o wyborze

Usługa niszczenia akt sądowych niearchiwalnych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Termin 01.06.2017r do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie postępowania
Uwaga Zmiana dot. postępowania na niszczenie dokumentów