Zamówienia poniżej 30000 euro - archiwum

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie w 2016 roku

Termin 03.12.2015 do godz. 12.00
Zmiana terminu ze względu na zamieszczenie błędnego załącznika nr 6 do SIWZ wykaz pomieszczeń
Termin 04.12.2015 do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o wyborze

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia - rok 2016

Termin

-UWAGA- zmiana terminu składania ofert

07.12.2015 do godz. 12.00 08.12.2015 do godz. 12.00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zmiana dotyczy wykreślenia dotychczasowego pkt. 9.5.lit d

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lista pytań i odpowiedzi do SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o wyborze

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów Sądu Rejonowego w Cieszynie

Termin

-UWAGA- zmiana terminu składania ofert

09.12.2015 godz. 12.00 11.12.2015 godz. 12.00

 

 

Zmiana ze względu nie dostępność podanych tonerów.

W załączniku nr 1 i 2, zamienione zostały pozycje 4 i 11tabeli i zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

 

Załącznik nr1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Załącznik nr1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

 

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Dodatkowa informacja:

Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o wynikach
| Strona 1 | Strona 2 |