Dostawa aktualizacji oprogramowania Eset NOD32 dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa aktualizacji oprogramowania Eset NOD32 dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 25.05.2017 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2. projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację