Usługa niszczenia akt sądowych niearchiwalnych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Usługa niszczenia akt sądowych niearchiwalnych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Zmiana:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 01.06.2017r do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. formularz ofertowy

Zmiana:

Załącznik nr 1. formularz ofertowy

 

Zmiana:

Załącznik nr 2. projekt umowy

Załącznik nr 2. projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

 

 

 

Drukuj informację