Dostawa regałów magazynowych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa regałów magazynowych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 12.07.2017 do godz. 12:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

 

 

Załącznik nr 3 - projekt umowy

 

 

 

 

Zestawienie oferentów

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację