Wykonanie wraz z dostawą mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Wykonanie wraz z dostawą mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 01.09.2017 do godz. 12:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

Materiały dodatkowe

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację