Dostawa krzeseł obrotowych

Nazwa:

Dostawa krzeseł obrotowych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - sprostowanie

Oznaczenie postępowania
Termin 14.11.2017 do godz. 10:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację