Outsourcing usług konserwatora

Nazwa:


Outsourcing usług konserwatora

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 01.12.2017 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia


Załącznik nr 2 - formularz ofertowy


Załącznik nr 3 - projekt umowy

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację