Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynku Sadu Rejonowego w Cieszynie w 2018 roku

Nazwa:


Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynku Sadu Rejonowego w Cieszynie w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 15.12.2017 r. do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - wykaz usług


Załącznik nr 3 - wykaz osób

 

Załącznik nr 4 - wzór umowy

 

Załącznik nr 5 - przedmiot zamówienia

 

Załącznik nr 6 - wykaz pomieszczeń

  

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację