Dostawa oprogramowania Office 2016


Nazwa:

Dostawa oprogramowania Office 2016

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 14.12.2017 do godz. 10.00
Termin realizacji do 18.12.2017r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Formularz ofertowy


Projekt umowy


 

Załącznik - opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu - unieważnienie postępowania

 

Drukuj informację