Dostawa aktualizacji oprogramowania FortiGate


Nazwa:

Dostawa oprogramowania FortiGate

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 15.12.2017 do godz. 10.00
Termin realizacji do 21.12.2017r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Formularz ofertowy


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu

 

Drukuj informację