Dostawa monitorów dla Sądu Rejonowego w Cieszynie


Nazwa:

Dostawa monitorów dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 15.12.2017 do godz. 11.00
Termin realizacji do 28.12.2017r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Formularz ofertowy


 

Załącznik - opis przedmiotu zamówienia

 

 

Informacja o przesunięciu terminu na dostawę sprzętu

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu

 

Drukuj informację