Usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji

Nazwa:


Usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 28.12.2017 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1 zakres zadań

 

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

 

 


Uzupełnienie przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

 

Drukuj informację