Kompleksowa obsługa BHP oraz P-POŻ

 


Kompleksowa obsługa BHP oraz P-POŻ

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 28.12.2017 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2Załącznik nr 3

 Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

Drukuj informację