Usługi lekarza okulisty

 


Usługi lekarza okulisty

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 28.12.2017 do godz. 13.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu

 

Drukuj informację