Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów Sądu Rejonowego w Cieszynie


Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Oznaczenie postępowania
Termin 16.01.2018 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 - formularz cenowy


Załącznik nr 3 - projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

Drukuj informację