Dostawa krzeseł obrotowych

Nazwa:

Dostawa krzeseł obrotowych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 12.03.2018 do godz. 11:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

Drukuj informację