Wykonanie kontroli okresowej budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie

 

Wykonanie kontroli okresowej budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie
Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 13.03.2018 do godz. 11:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

Wykaz osób

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację