Dostawa zwrotnych potwierdzeń i pokwitowań odbioru w sprawach cywilnych i karnych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa zwrotnych potwierdzeń i pokwitowań odbioru w sprawach cywilnych i karnych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Oznaczenie postępowania:


Tryb postępowania:


Termin składania ofert:

06.04.2018 do godz. 11.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

 

Załącznik nr 3 - pokwitowanie odbioru karny

 

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację