Dostawa do siedziby Sądu druku MS/Ksw2

Nazwa:

Dostawa do siedziby Sądu druku MS/Ksw2

Oznaczenie postępowania:


Tryb postępowania:


Termin składania ofert:

06.04.2018 do godz. 11.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację