Dostawa osuszaczy powietrza dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa osuszaczy powietrza dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 03.12.2018

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację