Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ w 2019r.

 


Kompleksowa obsługa BHP oraz P-POŻ

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 06.12.2018 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

 Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

Drukuj informację