Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie w 2019 roku

Nazwa:


Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie w 2019 roku

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 14.12.2018r. do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

SIWZ

 

 


Materiały do pobrania


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację