Usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji w 2019r.

Nazwa:


Usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 28.12.2018 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. zakres zadań

 

Załącznik nr 1. - zakres zadań - ZMIANA

 

Załącznik nr 2. formularz ofertowy

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

 

Drukuj informację