Usługi lekarza okulisty

 


Usługi lekarza okulisty

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin 28.12.2018 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Drukuj informację