Postępowanie na dostawę rolet i żaluzji okiennych

Nazwa:


Postępowanie na dostawę rolet i żaluzji okiennych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.6/2019
Termin składania ofert 07.06.2019 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację