Dostawa klimatyzatorów przenośnych

Nazwa:


Dostawa klimatyzatorów przenośnych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.8/2019
Termin składania ofert 13.06.2019 do godz. 13.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację