Dostawa osuszaczy powietrza dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa osuszaczy powietrza dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.9/2019
Termin 14.06.2019 godz 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

 

Unieważnienie postępowania

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację