Dostawa środków czystości

Nazwa:


Dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.10/2019
Termin składania ofert 17.06.2019 do godz. 10.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację