Dostawa urządzeń czyszczących

Nazwa:


Dostawa urządzeń czyszczących

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO. 12/2019
Termin składania ofert 25.06.2019 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

Projekt umowy

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację