Usługi utrzymania czystości

 

Nazwa:


Usługi utrzymania czystości

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.13/2019
Termin składania ofert 27.06.2019 do godz. 9.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

Załącznik nr 3 - wykaz osób

 

Załącznik nr 4 - wzór umowy

 

Załącznik nr 5 - przedmiot zamówienia

 

Załącznik nr 6 - wykaz pomieszczeń

 

 

 

 

 

Unieważnienie

Drukuj informację