Dostawa osuszaczy powietrza dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa osuszaczy powietrza dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.11/2019
Termin 28.06.2019 do godz.10.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

Unieważnienie

Drukuj informację