Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie badań okulistycznych

Nazwa:


Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie badań okulistycznych

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zapytanie do złożenia oferty

Oznaczenie postępowania
Termin do 12.12.2016 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

Drukuj informację