Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów Sądu Rejonowego w Cieszynie


Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 21.12.2016 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 3. Projekt umowy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

 

Drukuj informację