Usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji

Nazwa:

Usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 13.01.2017 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. zakres zadań

 

Załącznik nr 2. formularz ofertowy

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

 

Drukuj informację