Dostawa potwierdzeń odbioru w sprawach cywilnych i pokwitowania odbioru w sprawach karnych

Nazwa:


Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania
Termin składania ofert 20.01.2017 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. do zapytania ofertowego

 

Załącznik nr 2. formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację