Majątek

Sąd Rejonowy w Cieszynie dysponuje:

- przekazaną w trwały zarząd nieruchomością o powierzchni 5647m2 zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, o powierzchni użytkowej 6.115,18m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta BB1C/00092318/1

- majątkiem ruchomym niezbędnym do prowadzenia bieżącej działalności, w skład którego wchodzi m.in. sprzęt komputerowy i biurowy, wyposażenie pomieszczeń biurowych i sal rozpraw, wyposażenie archiwum, sieci logiczne oraz służące ochronie osób i mienia, w tym m. in.:

- system telewizji dozorowej,

- wykrywacz metalu,

- instalacja sygnalizacji włamania i napadu

- instalacja przeciwpożarowa,

-system kontroli dostępu.

Obiekt Sądu Rejonowego w Cieszynie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez wyposażenie w windę wraz z pochylniami umożliwiającymi swobodne poruszanie się niepełnosprawnego po obiekcie.

 

FINANSE

Łączna wartość brutto majątku będącego w dyspozycji Sądu Rejonowego w Cieszynie na dzień 14 kwietnia 2020 roku wynosi 10.332.970,07 zł,

W budżecie dla Sądu Rejonowego na 2020 rok przewidziano środki na:

Łączne wydatki w kwocie 15.842 tys. zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz stanu spoczynku - 896 tys. zł

b) wydatki bieżące - 14.926 tys.,

c) wydatki majątkowe - 0 zł.

d) odszkodowania - 20 tys. zł.

 

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 5.459 tys. zł.

 

 

 

 

 

Drukuj informację